Behandlinger

Vi ønsker å kunne tilby våre pasienter alle typer tannbehandling av et høyt kvalifisert personell i en trygg og hyggelig atomsfære. Vi har tannleger med spesialkompetanse innen kirurgi, periodonti, protetikk og lystgassanalgesi tilknyttet klinikken og har også planer om å tilknytte oss en spesialist i endodonti.

Våre erfarne tannleger og tannpleier kan tilby følgende tjenester:

Allmenn tannbehandling:

Omfatter blant annet undersøkelser, røntgen, fylling, tannkjøttbehandling, rotbehandlinger, kirurgisk behandling, protetisk behandling med krone/  bro – og/eller plateprotetisk behandling.
Lang erfaring i behandling av pasienter med tannlegeskrekk, og kan også tilby tannbehandling under lystgassanalgesi.

Spesialisttjenester innen kirurgi:

Innsetting av implantater hvor man erstatter en manglende tann med en titanskrue. Operativ fjerning av visdomstenner og cyster, rotspissamputasjoner osv, alt med trygderefusjon. Vi tar imot henvisninger for kirurgisk behandling.

Spesialisttjeneste for behandling av periodontitt, tannkjøttbetennelse:

Vår spesialist i behandling av periodontitt (tannkjøttbetennelse), tar imot henvisninger til systematisk periobehandling, og kan også sette inn implantater med trygderefusjon.

Implantatunderstøttet protetisk behandling med trygderefusjon.

Snorkeskinner fremstilles i samråd med lege.

 

Estetisk tannbehandling

Omfatter eksempelvis bleking og sliping av tenner, utskifting av misfargede fyllinger med tannfargede fyllinger, kronebehandling, bruk av porselenslaminat.

Rehabilitering av sterkt skadede tannsett

Våre behandleres omfattende erfaring og høye kompetansenivå gir oss de beste forutsetninger for å rehabilitere sterkt skadede tannsett i samråd med pasientene på en for pasientene best mulig måte. Vår erfaring er at det alltid er mulig å skape funksjonelle, pene tannsett, også med utgangspunkt i et sterkt skadet tannsett og i tilfeller der kunden har lave forventninger. Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne.