Bedøvelse

BedovelseDe fleste tannbehandlinger medfører et visst ubehag, men opplevelsen av smerte ved tannbehandling er svært individuell avhengig av pasientenes smerteterskel. I tillegg til smerten ved tannbehandling er mange pasienter i tillegg engstelige for å gå til tannlegen. Denne engstelsen vil også gjøre at smerteterskelen senkes og man vil oppleve en sterkere smerte enn de pasientene som klarer å slappe av i tannlegestolen. Pasienter som opplever at tannbehandling er smertefullt kan få lokalbedøvelse som gjør selve tannbehandlingen smertefri. Dersom man i tillegg er engstelig for tannbehandling kan man få behandling under sedasjon enten i form av beroligende midler som tas en time før behandlingstart, eller ved bruk av lystgass.

Bedøvelsesmidler

Det finnes fire bedøvelsespreparater som tannleger vanligvis benytter:

Xylocain – adrenalin er det vanligste midlet å benytte ved operasjoner da adrenalin tilsetningen gjør at blodårene trekker seg sammen og på den måten reduserer blodmengden i operasjonsområdet, i tillegg til å sørge for at bedøvelsen holder seg til et begrenset område.

Septocain – adrenalin er et nyere middel med samme virkemåte som xylocain, men er mer potent slik at man kan benytte mindre bedøvelse og oppnå samme effekt.

Citanest – octapressin, her er adrenalin erstattet med octapressin som det midlet som sørger for at bedøvelsen holder seg til et begrenset område.

Carbocain dental, uten tilsetningsstoffer, gir en mer kortvarig bedøvelse og er velegnet ved kortvarig behandling.

På grunn av de forskjellige tilsetningsstoffene i bedøvelses- og sedasjonsmidlene er det viktig å få vite hvilke sykdommer pasientene lider av og hvilke medisiner de bruker da tilsetningsstoffene vil kunne virke inn på pasientens øvrige medisiner og sykdommer.

Lystgass
Nitrogen(I)oksid eller dinitrogenoksid, N2O, fargeløs gass som brukes til generell bedøvelse, vanligvis i kombinasjon med andre midler, f.eks. halotan . Kan også brukes ved tannbehandling. Tilføres innåndingsluften i opptil 80 % konsentrasjon. Lystgass er smak- og luktfri og kan, når den anvendes alene, gi pasientene en følelse av oppstemthet og utløse latteranfall, herav navnet.