Behandlingseksempler

Et tannlegebesøk begynner som regel med en undersøkelse. Etter fullført undersøkelse skal pasienten få en kortfattet beskrivelse av resultatet av undersøkelsen samt behandlingsforslag og eventuelt kostnadsoverslag. Vi har laget noen typiske eksempler på hva som foregår hos tannlegen ved en undersøkelse eller behandling.

Behandlingseksempel 1

Mange pasienter inngår avtale om å bli innkalt regelmessig til undersøkelse hos sin tannlege, for eksempel en gang i året. En slik undersøkelse av fast pasient vil ofte inkludere enklere forebyggende behandling og foregå slik:

– Undersøkelse av tenner, tannkjøtt og munnslimhinne
– Røntgenbilder
– Fjerning av tannstein
– Puss og polering
– Enklere rådgivning og instruksjon om munnhygiene
– Informasjon om behandlingsopplegg og pris

Behandlingseksempel 2

Hvis undersøkelsen viser at du har behov for tannbehandling må det vanligvis gjøres ny avtale for å få gjennomført denne. Dersom du har et hull, kan det neste besøket eksempelvis foregå slik:

– Bedøvelse
– Legging av tannfarget kompositt fylling, 2 flater (normaltakst)

Behandlingseksempel 3

Ved rotfylling vil det vanligvis være behov for ytterligere to besøk hos tannlegen i etterkant av undersøkelsen. En rotfylling av en 3 kanals tann (jeksel) vil ofte foregå over to seanser og totalkostnaden (eks. toppfylling) vil ofte ligge på ca fem tusen kroner. Behandlingsforløpet kan være som følger:

Første seanse:

– Bedøvelse
– Røntgenbilder
– Utrensing av kanaler og ilegging av bakteriedrepende pasta
– Midlertidig toppfylling

Andre seanse:

– Permanent rotfylling
– Kontrollrøntgen

Etter avsluttet rotfylling må tannen restaureres, med fylling eller krone, alt etter skadeomfang.

Behandlingseksempel 4

Også ved fremstilling av krone vil det vanligvis være behov for ytterligere to besøk hos tannlegen i etterkant av undersøkelsen. De neste besøkene vil da innebære følgende:

– Bedøvelse
– Røntgenbilde(r)- Kronepreparering (sliping og avtrykk)
– Midlertidig krone
– Prøving og eventuell tilpasning
– Kronesementering

Totalkostnad på en MK-krone på en jeksel inkludert tannteknikk vil i denne praksisen være kr 5950.

Selve kronen lages av tanntekniker. Prisen på en krone kan variere fra sted til sted og belastes pasienten etter regning. Prisopplysningsforskriften sier at prisen på en behandling skal inkludere materialer dersom annet ikke er oppgitt. Er du i tvil, bør du forsikre deg om den oppgitte prisen er inkludert tanntekniske arbeider eller om dette kommer i tillegg.