Røntgen

RøntgenRøntgen er et meget viktig diagnostisk hjelpemiddel i en moderne tannlegepraksis.

Tannrøntgen

Røntgen letter diagostiseringen av hull mellom tennene, kan avsløre infeksjoner rundt tennenes røtter, kan vise ikke- frembrutte tenner, for eksempel visdomstenner, som ligger gjemt i kjevebenet, kan avsløre begynnende resorpsjon av tannben rundt tennene og unormale strukturer i ben som cyster, svulster etc. Med de digitale røntgensystemene som benyttes i dag kommer røntgenbildene opp på pc skjermen i løpet av sekunder og stråledosene er redusert til en brøkdel av hva de var med de konvensjonelle røntgenfilmene.

Okkusalrøntgen

Ved tannrøntgen tas bildet vinkelrett på kjevekammen med en forholdsvis liten film. Okklusalfilmen er noe større og plasseres mellom tyggeflatene og opptaket gjøres parallelt med kjevekammen for å lokalisere om det objektet man ønsker å undersøke ligger mot kinnet eller mot tungen.

OPG

OPG står for OrthoPantomoGram og er et panorama røntgenbilde som viser alle tennene, benstrukturen i over- og underkjeven, bihulene og kjeveleddene. Røntgenbildet tas med en teknikk kalt tomografi det vil si at røntgenapparatet beveger seg rundt pasientens hode mens de står inne i OPG maskinen. Opptaket tar ca 15 sekunder og medfører intet ubehag og en ubetydelig stråledose.