Om Tanngarden

Tannlegene Rita Tilley Wilberg og Leif-Herman Wilberg har drevet privat tannlegepraksis på Sørumsand siden 1975. I 1994 ble aksjeselskapet Tanngarden AS dannet og i 2016 ble det solgt til Julie Wilberg Brandvik, Heidi og Asgeir Grotle-Sætervoll.

Mål og fokus: 
Tanngarden AS skal til en hver tid være en oppdatert og moderne klinikk hva angår kompetanse, utstyr og lokaler. Vi legger stor vekt på trygghet og kontroll, slik at pasientene til en hver tid vet at vi kan gi god og sikker tannbehandling. Vi retter fokus mot pasientens komfort, sikkerhet og hygiene, og vår målsetting er å utføre alle typer tannbehandling med et faglig høyt nivå til pasientenes beste.

Ledelse:
Tanngarden AS eies av Julie Wilberg Brandvik, Heidi og Asgeir Grotle-Sætervoll.
Asgeir Grotle-Sætervoll er daglig leder.

Les omtale av Tanngarden i Sørummagasinet

Tanngarden gir utstyr til Ukraina