Ansatte

Tannlegene:

Alle tannlegene tilknyttet klinikken har fått sin utdannelse ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo og er medlemmer av Den Norske Tannlegeforening.

Leif-Herman WilbergTannlege Leif-Herman Wilberg, uteksaminert 1974, lang erfaring som allmenntannlege, godkjent spesialkompetanse for implantatstøttet protetisk behandling med trygderefusjon. Instruktørtannlege ved det odontologiske fakultet UiO siden 2001.
Rita Tilley WilbergTannlege Rita Tilley Wilberg, uteksaminert 1974, lang erfaring som allmenntannlege. Innehaver av den norske tannlegeforening (NTF)s hederstegn, æresmedlem av Romerike tannlegeforening, 16 år som medlem av NTFs råd for tannlegeetikk hvorav 8 år som leder.
Asgeir Grotle-SætervollTannlege Asgeir Grotle-Sætervoll, uteksaminert 2000, spesialist i periodonti  2007(tannkjøttsykdom), godkjent for innsetting av tannimplantater med trygderefusjon. Arbeidet for Tanngarden siden 2000.
PetterTannlege Petter Wilberg PhD, uteksaminert 2003.   Spesialist i oral medisin og oral kirurgi 2017. Arbeidet for Tanngarden fra 2009.
Heidi Grotle-SætervollTannlege Heidi Grotle-Sætervoll, uteksaminert 2006, allmenntannlege med godkjenning for behandling med lystgassanalgesi. Arbeidet for Tanngarden siden 2009.
Julie WilbergTannlege Julie Wilberg Brandvik, uteksaminert 2012, allmenntannlege med godkjenning for behandling med lystgassanalgesi. Ansatt i Tanngarden fra 2012.
GauteTannlege Gaute Floer Johnsen, uteksaminert 2009, PhD stipendiat (doktorgradstipendiat) og under utdannelse til spesialist i endodonti (rotkanalterapi/rotfyllinger). Arbeidet for Tanngarden fra 2014.
Tannlege Ida Stødle, uteksaminert 2007, spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer), og doktorgradsstipendiat med forskningsområdet bakteriell resistensutvikling ved institutt for oral biologi ved universitetet i Oslo.

Tannpleier:

Unn Kristin GaustadUnn Kristin Gaustad, hadde mangeårig erfaring som tannlegesekretær før hun videreutdannet seg til tannpleier ved UiO og fikk sin autorisasjon i 2002. Ansatt i Tanngarden siden 1994.
Tannpleieres oppgaver:
 Veilede pasienten og forebygge behov for ytterligere tannbehandling. 
Være første ledd i behandlingslinjen, herunder å utføre undersøkelser/røntgen, tannrens, tannkjøttbehandling og andre førstelinjeoppgaver. En tannpleier kan også utføre tannbleking på en forsvarlig måte under oppsyn av en tannlege. Tannpleieren er en del av et team som består av tannlegene inkludert spesialister, tannhelsesekretær og tannlegesekretær, men jobber også selvstendig med pasientene. For norske tannpleiere er det lagt stor vekt på at de skal lære pasientene hvordan de skal ta vare på tennene sine på best mulig måte. Vår tannpleier arbeider tett sammen med spesialisten i periodonti i behandling av pasientenes tannkjøttsykdom.

Hjelpepersonell:

Grete BredesenGrete Bredesen tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2001. Økonomiansvarlig.
Heidi Omenås BolstadHeidi Omenås Bolstad autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2008.
Beate WalsethBeate Walseth autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2008.
Katleen FriedlerKathleen Fiedler  autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2012.
MereteMerete Bech Ligaard tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2012.  Klinikkordinator.

Camilla Sandnes tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2017