Ansatte

Tannlegene:

Alle tannlegene tilknyttet klinikken har fått sin utdannelse ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo og er medlemmer av Den Norske Tannlegeforening.

Asgeir Grotle-SætervollTannlege Asgeir Grotle-Sætervoll, uteksaminert 2000, spesialist i periodonti  2007(tannkjøttsykdom), godkjent for innsetting av tannimplantater med trygderefusjon. Arbeidet for Tanngarden siden 2000.
PetterTannlege Petter Wilberg PhD, uteksaminert 2003. Spesialist i oral medisin og oral kirurgi 2017. Doktorgrad innen orale komplikasjoner ved kreftbehandling. Arbeidet for Tanngarden fra 2009.
Heidi Grotle-SætervollTannlege Heidi Grotle-Sætervoll, uteksaminert 2006, allmenntannlege med etterutdannelse innen odontofobi. Godkjenning for behandling med lystgassanalgesi. Arbeidet for Tanngarden siden 2009.
Julie WilbergTannlege Julie Wilberg Brandvik, uteksaminert 2012, allmenntannlege med godkjenning for implantatprotetikk med HELFO-stønad. Etterutdannelse innen odontofobi. Autorisert for behandling med lystgassanalgesi. Ansatt i Tanngarden fra 2012.
GauteTannlege Gaute Floer Johnsen PhD, uteksaminert 2009, spesialist i endodonti (rotkanalterapi/rotfyllinger) med doktorgrad innen rotkanalanatomi. Arbeidet for Tanngarden fra 2014.
CarinaTannlege Carina Urke, uteksaminert 2016, allmenntannlege med godkjenning for behadnling med lystgassanalgesi. Nestleder i Romerike Tannlegeforening.

Tannpleier:

Unn Kristin GaustadUnn Kristin Gaustad, hadde mangeårig erfaring som tannlegesekretær før hun videreutdannet seg til tannpleier ved UiO og fikk sin autorisasjon i 2002. Ansatt i Tanngarden siden 1994.

Hjelpepersonell:

Grete BredesenGrete Bredesen tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2001. Økonomiansvarlig.
Heidi Omenås BolstadHeidi Omenås Bolstad autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2008.
Beate WalsethBeate Walseth autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2010.
Katleen FriedlerKathleen Fiedler  autorisert tannhelsesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2012.
MereteMerete Bech Ligaard tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2012.  Klinikkordinator.

Camilla Sandnes tannlegesekretær, ansatt i Tanngarden siden 2017